Nagradna igra USTVARI IN SLIKAJ!

PRAVILA NAGRADNE IGRE »USTVARI IN SLIKAJ!«

      1. Člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »USTVARI IN SLIKAJ!« je Cobio d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, Slovenija. Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene za obiskovalce spletne strani Cobio.si in Facebook strani Cobio. Nagradna igra ni na noben način povezana s podjetjem Facebook. Podjetje Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju, nikoli Facebooku. Podjetje Facebook je izvzeto iz vseh morebitnih odškodninskih zahtevkov ali drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre »USTVARI IN SLIKAJ!«. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na e-poštni naslov info@cobio.si.

      1. Člen: Trajanje in objava nagradne igre

Nagradna igra bo trajala od vključno 11.11.2015 do 31.12.2015 do polnoči. K nagradni igri bomo povabili z objavo na Facebook strani Cobio ter z objavo na spletni strani Cobio.si.

      1. Člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba (sodeluje lahko 1x), ki v času med 11.11.2015 in 31.12.2015 objavi sliko (fotografijo) na zidu Facebook strani Cobio na kateri je poleg lastnega ustvarjenega izdelka razviden tudi katerikoli Cobio izdelek, ki je bil pri tem ustvarjanju uporabljen. Zaposleni pri organizatorju nagradne igre ne morejo sodelovati. Organizator si pridružuje pravico, da bo izločil vse fotografije, ki niso v skladu s pravili te nagradne igre. Fotografija končnega izdelka s katerimkoli Cobio izdelkom, ki je bil pri ustvarjanju uporabljen, je obvezna za sodelovanje v tej nagradni igri. Posamezni sodelujoči se z naloženo fotografijo na Facebook strani Cobio zavezuje, da je fotografija njegovo avtorsko delo. V primeru, da ugotovimo, da fotografija ni njegovo avtorsko delo ali delo nekoga, od katerega je pridobil soglasje, bo omenjeni sodelujoči takoj izključen iz sodelovanja. Sodelujoči z naloženo fotografijo na zidu Facebook strani Cobio na organizatorja nagradne igre prenaša vse materialne avtorske pravice brez časovne ali teritorialne omejitve. Organizatorju nagradne igre dovoljuje tudi uporabo fotografije za namen izvedbe nagradne igre, promocijske namene organizatorja ter dovoli objavo (sliko) na spletni strani Cobio pod rubriko KUHAJMO ter na Facebook strani Cobio.

      1. Člen: Žrebanje in nagrada

Vsak udeleženec (sodeluje lahko 1x), ki bo fotografijo naložil na zid Facebook strani Cobio, ki ustreza pogojem nagradne igre »USTVARI in SLIKAJ!« do vključno 31.12.2015, bo prejel nagrado-kokosov sladkor Cobio (ingver). Tri objave, ki bodo v času trajanja nagradne igre prejele največ všečkov, bodo nagrajene s kompletom 3 Cobio izdelkov (kokosov sladkor/kokosovo olje). Vsi izdelki Cobio in nagrade so vredni manj kot 42€, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.

      1. Člen: Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani Cobio.si do 5.1.2015 in sproti glede na naloženo fotografijo na Facebook strani Cobio. Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre sproti glede na objavljene slike na Facebook strani Cobio kontaktira nagrajence, da mu v roku 2 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po pošti. Možen bo tudi osebni prevzem nagrade na Škofljici, Žagarska ulica 11 po predhodnem dogovoru v tednu od 4.1.2016 do 8.1.2016.

      1. Člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator nagradne igre Cobio,  d.o.o. se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo uporabljal izključno za namene nagradne igre. Udeleženec nagradne igre z dopisanimi osebnimi podatki daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre in drugega obveščanja v zvezi z novostmi na spletni strani Cobio.si. in Facebook strani Cobio.

      1. Člen: Pravila

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani Cobio.si pod rubriko kuhajmo (»USTVARI in SLIKAJ!«). Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika.

      1. Člen : Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na objavljeni fotografiji Facebook strani Cobio. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

      1. Člen: Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

      1. Člen: Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Cobio (https://www.facebook.com/Cobio-190205191003839/?ref=hl).

      1. Člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Ljubljani.

      1. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati z 11.11.2015.

Cobio, d.o.o.

Nagrajenci nagradne igre “USTVARI IN SLIKAJ”: Jožica Sovič, Blaž Selan, Tina Kramar Jeneš, Petra Jesenko, Lučka Arbiter, Urška Colarič, Maja Božič, Anže Rogelj, Lea Markočič Čibej, Alenka Župevec, Maja Arbiter, Suzana Galun Koren, Cirila Gros, Tinca Kreslin, Petra Trobec Ošlaj, Matej Mejak, Sovič Rebeka, Vesna Borko, Lea Žalik, Mateja Cvek, Tjaša Kovačič, Luka Rogelj, Tamara Potnik, Natalija Rupreht, Maja Pečovnik, Melita Stopar, Polona Smrekar, Aleš  Sečkar. Tris Cobio prejmejo: Anže Rogelj, Lea Žalik in Maja Pečovnik.